Enviament

La distribució a domicili de productes s'estableix per a l'àmbit geogràfic d'Espanya Peninsular i Illes Balears.

Les compres amb destinació a les Illes Balears estan subjectes a un increment per servei que es detalla sempre en la confirmació de la comanda i amb antelació a la seva validació definitiva.

Les compres realitzades des de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, així com les de països estrangers, només poden ser lliurades mitjançant l'opció de recollida en tenda, on el comprador ha d'enviar el seu propi mètode de transport als nostres magatzems situats en C/Verge de Fàtima, 7 (25280) Solsona, Lleida, previ acord en data i hora amb un representant d'esparsalashop.com.

A partir de 300 euros de compra l'enviament és gratuït dins de l'àrea geogràfica especificada en aquestes condicions.

El cost d'enviament per a compres amb import inferior a 300 euros està especificat en la confirmació de la comanda que apareixerà abans de validar la compra, i prèviament apareix al banner esquerra de la botiga online.

El preu d'enviament que figuri en l'ordre de compra no es correspon amb el cost d'una eventual devolució per desestiment del client ja que aquesta es realitzaria a un preu ordinari de mercat.

Els lliuraments es realitzen de dilluns a divendres (no festius) en horari de matí o de tarda, havent acordat prèviament la cita amb el client, que haurà de verificar la conformitat de la comanda i el perfecte estat de la mercaderia.

Si el lliurament no es pot realitzar el dia acordat causa de l'absència del client o dificultats d'accés no assenyalades prèviament, es generaran unes despeses addicionals equivalents a un nou lliurament i fins i tot recàrrec per costos d'emmagatzematge que haurà d'abonar segons el preu de mercat.
Si voleu modificar la data de lliurament prèviament acordada ha d'avisar amb un mínim de 72 hores d'antelació a través dels mitjans facilitats per l'empresa de transport.
En cas que s'adverteixin desperfectes en el moment de la recepció dels productes adquirits, s'hauran d'especificar clarament les anomalies en l'albarà de l'operari i notificar en un termini màxim de 24 hores enviant un correu electrònic a l'empresa ESPAR SALA SL responsable de la venda que trobareu a la confirmació de compra. En aquest cas, es substituiran els productes defectuosos en el termini més breu possible.

Mai s'ha de llençar l'embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat i verificar que coincideixen amb els que va demanar. Tampoc traieu els articles de descans com matalassos, coixins i llençols, abans d'assegurar-se que es corresponen amb la seva comanda ja que per raons d'higiene, aquests no admetran canvi o devolució una vegada retirada la seva bossa de transport, sense perjudici de la substitució d'aquells que tinguessin defectes de fabricació.

La manca d'observacions del client en el moment del lliurament equival a la seva conformitat plena amb els productes rebuts.
Excepte en el cas de defectes ocults no s'admetrà cap reclamació després de la recepció dels productes per part del client si aquest no ha seguit el procediment detallat anteriorment.
Les empreses autònomes i independents a ESPAR SALA SL que realitzin el transport, lliurament i, si escau, muntatge delmobiliari o altres serveis, seran les úniques responsables de qualsevol dany o perjudici ocasionat al client per la prestació dels mateixos.

ACCÉS

El client ha d'assegurar que les dimensions dels articles adquirits no suposaran problemes d'accessibilitat a l'immoble on s'efectua el lliurament a través de portes, passadissos, ascensors, replans, etc. ... i advertirà de qualsevol dificultat que pogués impedir la instal·lació ( parets de pladur, terres en mal estat, etc. ...)

En els lliuraments de gran volum no s'inclou en cap cas la pujada de la mercaderia al seu domicili, el lliurament es farà a nivell de carrer, però si necessita aquest servei ens ho pot sol·licitar i li calcularem el cost que tindria.

No s'autoritza l'ús de politges o mecanismes similars per pujar o baixar articles per la façana de l'edifici.
En cas de ser necessari, la contractació de mitjans mecànics com grues o elevadors així com el seu cost i risc seran exclusivament a compte del client i s'ha de comunicar amb antelació per coordinar el lliurament.

De la mateixa manera el client ha d'informar, per solucionar possibles problemes, si el domicili es troba en una àrea de difícil accés per a vehicles, dins de zones amb horari delimitat de càrrega i descàrrega o allunyat de nuclis de població.

CESSIÓ DE RISCOS

El lliurament es realitzarà mitjançant la posada a disposició del producte per ESPAR SALA shop o per un tercer a compte de l'anterior, a l'adreça indicada pel client en la gestió de compra.

El client assumeix els riscos de deteriorament, danys i pèrdua des del moment en què els productes haguessin estat posats a la seva disposició d'acord amb aquesta clàusula.