Comandes i plaços d'entrega

Un cop es rep l'ordre de compra degudament emplenada, es remet una confirmació de la comanda realitzada a l'adreça de correu electrònic indicada pel client.

IMPORTANT: Es considera que la comanda inicia el seu curs quan es confirma el cobrament en compte bancari.

Els productes amb mesures especials o fabricats per encàrrec per al client no admetran canvi o devolució i en cas d'anul·lació, passats més de cinc dies des de la confirmació de la comanda, perdràn l'import abonat.

El termini de lliurament oscil·larà entre 1 i 7 setmanes com a termini màxim, podent variar segons la zona de lliurament. Es computarà per dies laborals (de dilluns a divendres) des del moment en què es faci efectiva la tramitació de la seva comanda, després de la confirmació del pagament.

A causa de l'estacionalitat en el sector del moble i decoració, informem que no es consideren períodes hàbils per a la producció i el transport de mercaderies els compresos entre el 23 de desembre i fins al 7 de gener, els dies previs a la Setmana Santa i la pràcticament la totalitat del mes d'agost.

En el cas que figurin diversos terminis de lliurament en una mateixa ordre de compra, aquesta es realitzarà de forma conjunta dins el termini més gran dels productes que integren la seva comanda.

Per a raons de logística interna, pot ser que una mateixa compra tingui enviaments parcials amb dates de lliurament diferents.

Si es desitja el lliurament d'una comanda en un termini posterior a l'indicat en la fitxa de producte, haurà de comunicar-ho per mail a l'adreça de correu electrònic interiorisme@esparsala.com en rebre la confirmació de comanda i es realitzarà l'enviament en les dates sol·licitades.

Després, la mercaderia només es podrà retenir als magatzems un màxim de 20 dies naturals des de la data pactada de lliurament i transcorregut aquest termini tindrà un recàrrec mensual addicional del 10% del valor de la comanda per despeses d'emmagatzematge.

En cas d'incompliment de la data de lliurament en més de 30 dies laborables, el comprador podrà optar per anul·lar la comanda mitjançant carta certificada amb justificant de recepció a la societat responsable de la venda i obtenir l'import abonat segons la modalitat de pagament utilitzada o mitjançant transferència. L'incompliment en el lliurament no es considerarà tal si ha estat retardat per voluntat pròpia del comprador o si no s'ha pogut localitzar al mateix a través de les dades facilitades.

ESPAR SALA SL no serà responsable si no es porta a terme el lliurament de la comanda en el seu termini per casos de força major o cas fortuït.

De la mateixa manera quedarà alliberada del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes en aquestes condicions generals declinant tota responsabilitat referent a això en els següents supòsits:
-Impagament total o parcial pel client de l'ordre de compra.
-Inexactitud de les dades requerides al client en emplenar l'ordre de compra.
-Impossibilitat de lliurament de la comanda en el lloc indicat per falta d'accés adequat o qualsevol altra causa atribuïble al client.