Devolucions

Disposa de 14 dies naturals comptats a partir de la recepció de la comanda per comunicar la devolució o canvi d'un producte mitjançant carta certificada o correu electrònic dirigit a la societat ESPAR SALA SL responsable de la venda, indicant clarament totes les dades del client i la referència de la comanda.

Un cop aprovada la sol·licitud, en el cas d'una devolució, el producte es recollirà en perfectes condicions i amb el seu embalatge original, manuals, accessoris o regals promocionals inclosos, si s'escau, en un termini màxim de 7 dies laborables juntament amb una còpia del albarà de lliurament.

En els canvis, el producte es recollirà en el moment del lliurament del nou sol·licitat amb les especificacions descrites anteriorment.

 Els costos de transport que generi la seva recollida aniran a càrrec del client i es correspondran amb un 10% de l'import de l'article objecte de devolució, establint un mínim de 30 euros.

Quan es tracti d'enviaments erronis o productes deteriorats, ESPAR SALA shop s'admetrà la devolució i es farà càrrec dels costos de transport sempre que l'usuari hagi comunicat aquesta circumstància dins el termini i condicions assenyalades.

Després d'haver rebut la mercaderia en el nostre magatzem i comprovat el seu estat, el client obtindrà els diners de la seva devolució, descomptant les despeses de transport, d'acord amb la modalitat de pagament realitzada o mitjançant transferència bancària en un termini màxim de 14 dies hàbils.

En el cas dels canvis, si el preu és superior haurà d'abonar la diferència i si és inferior rebrà reemborsament equivalent.

No s'admeten canvi ni devolució els productes destinats a ús íntim als quals se'ls hagi retirat la seva funda protectora com matalassos, llençols, coixins ... i els realitzats amb mesures especials o fabricats per encàrrec d'acord amb les especificacions del client, elecció d'entapissat, mesura o acabat, exceptuant aquells que estiguin defectuosos o incorrectament subministrats.