Com comprar

1. INFORMACIÓ GENERAL

Aquestes condicions generals de compravenda regulen expressament les relacions sorgides entre el punt de venda de ESPAR SALA shop i els clients que es donin d'alta com a usuaris o adquireixin productes a través de la botiga on-line completant els pactes establerts en l'ordre de compra electrònica .

La complementació i enviament d'una ordre de compra expressa el coneixement íntegre i l'adhesió plena i sense reserves a cadascuna de les condicions generals.

El client afirma tenir la majoria d'edat i capacitat per realitzar lliure i voluntàriament una ordre de compra.

La plataforma de comercialització on-line accessible al lloc web https://www.esparsalashop.com, és propietat de ESPAR SALA, SL, amb CIF: B25453663 i domiciliada a l'avinguda Països Catalans, 16 (25280) de Solsona.

L'assignació de la societat responsable de la venda es realitza automàticament mitjançant el codi postal vinculat al domicili de residència que estipuli el client en la seva fitxa de registre. Totes les dades de contacte i la raó social s'indicaran a la confirmació de compra. Aquest protocol té la finalitat de garantir un servei ràpid i eficaç durant tot el procés de compra-venda, i es pot realitzar directament sobre la societat responsable totes les consultes i gestions relatives a la seva compra.

ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL CANAL ON-LINE

L'accés i ús del canal on-line té caràcter lliure i gratuït.

Per a la compra dels productes a través de la botiga on-line, ESPAR SALA shop sol·licitarà als usuaris que procedeixin a registrar-se, havent d'emplenar el formulari electrònic seguint les instruccions indicades en el mateix. Durant tot el procés de registre el client ha de facilitar únicament dades exactes i veritables.

El nom d'usuari i la contrasenya són elements habilitadors per a accedir i efectuar les compres i tenen caràcter confidencial, personal i intransferible. El nom d'usuari no podrà ser modificat pel client, però si la contrasenya mitjançant l'accés a "el meu compte" dins de la pàgina web.

COMUNICACIONS

Tota comunicació entre el client i ESPAR SALA shop, per ser vàlida i vinculant, es realitzarà en l'adreça postal o electrònica de l'empresa ESPAR SALA SL responsable de la venda i que estarà clarament indicada en l'ordre de compra.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut i informació de productes, així com el suport, estructura i presentació d'aquesta pàgina web estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial ESPAR SALA SL o de tercers.

Excepte autorització escrita expressa pels titulars al respecte, els usuaris no podran manipular-los, transformar-los i utilitzar-los per la seva divulgació pública ni en una suposada explotació comercial.

COOKIES

Amb la finalitat de millorar els accessos, informació i seguretat, el web de ESPAR SALA shop utilitza fitxers "cookies" que s'instal·len a la memòria del navegador o al disc dur de l'ordinador de l'usuari.

RESERVA DE DOMINI

ESPAR SALA SL es reserva expressament la propietat dels béns venuts fins al pagament íntegre del seu preu i altres quantitats que poguessin reportar considerant que l'impagament d'una de las parts podrà provocar la reclamació dels béns.

Aquestes disposicions no constitueixen cap obstacle per al traspàs al client, a partir del lliurament, dels riscos de pèrdua i deteriorament dels béns adquirits, així com dels danys que es puguin ocasionar.

ATENCIÓ AL CLIENT

Per realitzar consultes l'usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça interiorisme@esparsala.com o trucar al 973 48 01 22 dintre de l'horari indicat al web.

Un cop realitzada la compra i per a qualsevol aclariment relacionat amb la seva comanda, el client s'ha de dirigir al telèfon, adreça postal o electrònica de la societat responsable que es reflecteix en l'ordre de compra.

2. COMPRA DE PRODUCTES

La distribució a domicili de productes s'estableix per a l'àmbit geogràfic d'Espanya Peninsular i Illes Balears.

Les compres amb destinació a les Illes Balears estan subjectes a un increment per servei que es detalla sempre en la confirmació de la comanda i amb antelació a la seva validació definitiva.

Les compres realitzades des de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, així com les de països estrangers, només poden ser lliurades mitjançant l'opció de recollida en tenda, on el comprador ha d'enviar el seu propi mètode de transport als nostres magatzems situats en C/Verge de Fàtima, 7 (25280) Solsona, Lleida, previ acord en data i hora amb un representant d'esparsalashop.com.

ESPAR SALA SL es reserva el dret d'eliminar o incorporar productes sense previ avís.

Les fotografies que apareixen tenen un caràcter merament orientatiu i no representen un contracte a l'hora de la compra.

Excepte indicació expressa, en el preu de les composicions i del mobiliari exposat en el lloc web, no s'inclouen els complements, llums, matalassos, somiers ni articles de decoració.

El dispositiu des del qual es visualitzin els productes pot mostrar lleugeres variacions de to i color respecte dels quals es rebin, especialment si es tracta de mobiliari realitzat amb matèries primeres naturals (pell, marbre, teixits) o procedent de comandes de diferents proveïdors o no realitzats al mateix temps.

No ens responsabilitzarem dels errors comesos en escollir una mesura o combinació de mòduls. Les característiques i preus dels productes apareixen detallats en la seva fitxa i el client declara conèixer les mesures, formes i disposició dels que integren la seva comanda d'acord amb les especificacions expressades a la botiga i l'ordre de compra.

La mesura de certs productes, especialment sofàs, matalassos o altres entapissats, a causa de les característiques especials de fabricació i els seus components, pot variar en +/- 5 centímetres per element.

3. PREUS I DISPONIBILITAT

Els preus indicats inclouen impostos i taxes.

ESPAR SALA SL es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment però els productes es facturaran segons condicions i tarifes en vigor en l'instant en què es registri la comanda i sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

La confirmació automàtica de la comanda no valida condicions de preus erronis. En detectar que s'ha comès un error en la introducció del preu d'un article després de la recepció d'una comanda, informarem el més aviat possible de la incidència per oferir l'opció de cancel·lació o manteniment en les condicions correctes. Sense l'expressa conformitat a les condicions correctes de preu, no es procedirà a donar curs a l'enviament.

El client accepta que ESPAR SALA SL s'admetrà la seva comanda en funció dels estocs disponibles i farà tot el possible per respondre a qualsevol comanda. En cas que un producte no estigui disponible després de confirmar la comanda i després del tancament de la venda corresponent, s'informarà al client del lliurament parcial de la seva comanda o de l'anul·lació del mateix.

En cas de cancel·lació serà reintegrada qualsevol quantitat abonada acord amb la modalitat de pagament realitzada pel client o mitjançant transferència.

En la venda de productes mitjançant promocions, els clients només podran sol·licitar-los durant el període de vigència de l'oferta i un cop finalitzat el seu termini o havent esgotat les seves existències, deixaran d'estar a la venda.

4. SISTEMES DE PAGAMENT

Pot abonar les seves compres mitjançant Transferència bancària, Paypal i Targetes de crèdit o dèbit.

Les transaccions comercials són realitzades en un entorn de servidor segur sota protocol SSL i totes les comunicacions es transmeten codificades per assegurar el major nivell de protecció.

TARGETA DE CRÈDIT I ​​DÈBIT

El sistema de comerç electrònic Segur desenvolupat per Visa i MasterCard es basa en una plataforma de pagaments segura a través d'Internet on l'emissor de la targeta identifica el titular de la mateixa abans d'autoritzar el pagament garantint la privacitat de les seves dades.

Aquest servei està directament proporcionat per l'entitat emissora i, si s'escau, per l'entitat de crèdit corresponent, sent de la seva responsabilitat qualsevol incidència que pogués sorgir en el procés.

Nota: pot ser necessari un PIN específic per a compres per Internet.

PAGAMENT PER PAYPAL

Si disposes d'un compte Paypal, pots pagar de forma còmoda i segura a ESPAR SALA shop. Per a això pots accedir al teu compte Paypal, o crear una nova, quan acabis el procés de compra i ordenar el pagament una vegada verificats els detalls de la teva comanda.

Paypal accepta les següents targetes: Maestro, Visa, Mastercard, Discover, American Express i Targeta Aurora.

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Per pagar mitjançant aquest mitjà ha de realitzar un ingrés o una transferència per l'import de la comanda al compte indicat en formalitzar la compra. No s'accepta l'ingrés de xecs o similars.

Aquestes operacions requereixen entre 24 i 48 hores laborables depenent de les entitats que intervenen en el procés. És imprescindible que en l'ingrés o transferència es faci constar el número de comanda facilitat a la confirmació de la compra, així com la identificació del titular.

Si en el termini de 5 dies a partir de la compra no s'ha realitzat la transferència o ingrés al compte bancari indicat, es procedirà a l'anul·lació automàtica de la venda comunicar-ho al client mitjançant correu electrònic.